Тайм-коды под видео: 0:40​ Закон о язык Київ

Other News by This Author
Show more Алексей Арестович
Other News Kyiv
Show more Kyiv
Other News Ukraine
Show more Ukraine
Other world news
More world news